Πώς θα επιλέξετε Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών και Φωτοβολταϊκών Πάνελ;

                                                         

Η μόνη αποδεκτή λύση σε όλο τον κόσμο για τον καθαρισμό των φωτοβολταικών πάνελ είναι με συστήματα που βασίζονται στην παραγωγή απιονισμένου νερού.

Το νερό τροφοδοσίας πρέπει να φιλτράρεται για να προκύψει το καθαρό νερό:

  • είτε μέσω της διαδικασίας αφαλάτωσης (αντίστροφη όσμωση - RO). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα καθαρισμού RODI blue basic και  RODI black basic.
  • είτε μέσω της διαδικασίας απιονισμού (ρητίνες - DI). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα καθαρισμού με Ρητίνες.
  • είτε μέσω συνδυασμού των 2 μεθόδων (RO & DI). Σε αυτή την περίπτωση σε ένα σύστημα καθαρισμού συνδυάζονται και οι 2 μέθοδοι επιτυγχάνοντας πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος και 100% καθαρότητα νερού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα καθαρισμού φωτοβολταικών RODI blue plus & RODI black plus.


Σύστημα Καθαρισμού Φωτοβολταικών Πάνελ με αφαλατωμένο νερό

 

Το πλέον σημαντικό θέμα κατά την αγορά ενός συστήματος καθαρισμού Φωτοβολταϊκών πάνελ είναι η σωστή επιλογή της μεθόδου για την επεξεργασία του νερού.

>> Πότε να επιλέξετε συστήματα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ με τη διαδικασία της αφαλάτωσης (RO)

Γενικά, όταν χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες καθαρού νερού, το νερό τροφοδοσίας είναι μέσης, υψηλής ή πολύ υψηλής σκληρότητας και επιδιώκετε χαμηλό λειτουργικό κόστος, τα συστήματα αφαλάτωσης (αντίστροφη όσμωση) για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι μονόδρομος στην επιλογή σας. Το παραγόμενο νερό είναι έως και 99% καθαρότερο από το νερό τροφοδοσίας και απολύτως κατάλληλο για τον καθαρισμό των πάνελ.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα καθαρισμού της Glass and Panel Cleaning Equipment  RODI blue basic (για νερό δικτύου) και RODI black basic (για νερό γεώτρησης). 

>> Πότε να επιλέξετε σύστημα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ με τη διαδικασία του απιονισμού (DI)

Για ημι-επαγγελματικές εφαρμογές όπου το νερό τροφοδοσίας είναι από πόσιμο δίκτυο χαμηλής σκληρότητας (περίπου 100 ppm TDS) με πίεση τουλάχιστον 2,5 - 3,0 bars τα συστήματα καθαρισμού με ρητίνες (DI) μπορεί να είναι η επιλογή σας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα καθαρισμού με Ρητίνες (DI) της Glass and Panel Cleaning Equipment.

>>Πότε να επιλέξετε σύστημα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ που να συνδύαζει και τις δύο μεθόδους (RO-DI)

Αν επιδιώκετε παραγόμενο νερό μηδενικής σκληρότητας (0 ppm) με πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος και μεγάλες δυνατότητες χειρισμού για άνεση και ασφάλεια, τότε τα συστήματα της Photovoltaic Facility Services RODI blue plus και RODI black plus  είναι η λύση σας.

>> Για τη σωστή επιλογή συστήματος καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ χρειάζεται να γνωρίζετε:

1. την ποιότητα δηλαδή τη σκληρότητα, την πίεση και την ποσότητα του νερού τροφοδοσίας στην περιοχή που εργάζεστε
2. την ποσότητα του καθαρού νερού που χρειάζεστε ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τον αριθμό των εργατών καθαρισμού Φωτοβολταϊκών πάνελ που θα δουλεύουν ταυτόχρονα
3. για κάθε εργάτη καθαρισμού χρειάζεστε 120-150 l/h που θα καθαρίσουν 60-80 πάνελ ανά ώρα. Προφανώς πολλαπλάσιες ποσότητες νερού ικανοποιούν με επάρκεια πολλαπλάσιους εργάτες

>> Ποιό σύστημα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ RO-DI να επιλέξετε;

Επειδή στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το νερό τροφοδοσίας προς επεξεργασία είναι μέσης, υψηλής και πολύ υψηλής σκληρότητας, το ακόλουθο ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να λάβετε τη σωστή απόφαση σχετικά με το σύστημα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ RODI που ταιριάζει στις ανάγκες σας.


Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΡΑΣ RODI (BLUE ή BLACK)

Ερώτηση: Είναι πόσιμο νερό της βρύσης στο χώρο εργασίας; Έχει πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 2 bar; Έχει παροχή τουλάχιστον 1.000 l/h;

ΝΑΙ. Συνδεθείτε απ' ευθείας σε ένα από τα μοντέλα της σειράς RODI blue.

ΟΧΙ. Χρησιμοποιείστε δεξαμενή αποθήκευσης για το προς επεξεργασία νερό, αντλία τροφοδοσίας του μηχανήματος και συνδεθείτε σε ένα από τα μοντέλα της σειράς RODI blue.                                        

Ερώτηση: Είναι πόσιμο το νερό της βρύσης στο χώρο εργασίας;

ΟΧΙ. Χρησιμοποιείστε δεξαμενή αποθήκευσης για το προς επεξεργασία νερό, αντλία τροφοδοσίας του μηχανήματος και συνδεθείτε σε ένα από τα μοντέλα της σειράς RODI black

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ RODI (1 ή 2 ή 3)

Οι απαντήσεις βασίζονται στο σενάριο ότι όλοι οι εργάτες καθαρισμού θα πρέπει να τροφοδοτούνται από το ίδιο μηχάνημα και να λειτουργούν ταυτόχρονα σε 10μ ύψος και απόσταση 100μ από το μηχάνημα.

Ερώτηση: Πόσοι εργάτες πρόκειται να εργαστούν ταυτόχρονα;

Ένας (1). Η επιλογή σας είναι RODI 1.

Ερώτηση: Πόσοι εργάτες πρόκειται να εργαστούν ταυτόχρονα;

Δύο (2). Η επιλογή σας είναι RODI 2 ή η επιλογή σας θα μπορούσε να είναι RODI 1 προσθέτοντας ένα σύστημα προώθησης του καθαρού νερού με δύο εξόδους.

Ερώτηση: Πόσοι εργάτες πρόκειται να εργαστούν ταυτόχρονα;

Τρεις (3). Η επιλογή σας είναι RODI 3 ή η επιλογή σας θα μπορούσε να είναι RODI 2 προσθέτοντας ένα σύστημα προώθησης του καθαρού νερού με τρεις εξόδους.

Ερώτηση: Πόσοι εργάτες πρόκειται να εργαστούν ταυτόχρονα;

Τέσσερις (4). Η επιλογή σας είναι RODI 3 προσθέτοντας ένα σύστημα προώθησης του καθαρού νερού με τέσσερις εξόδους.

 

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 

Αν έχετε καταλήξει μετά και από τη σχετική σύγκριση του λειτουργικού κόστους των δυο μεθόδων φίλτρανσης του νερού ότι τα συστήματα Ρητίνης ταιριάζουν στις ανάγκες σας, με τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την ποσότητα του παραγόμενου καθαρού νερού (έως ότου εξαντληθεί η ρητίνη από τα σύστηματα DI 45 - 80 - 110 - 170 - 240 - 340) σε σχέση με την σκληρότητα του εισερχόμενου νερού και να συμπεράνετε ποιό από τα συστήματα Ρητίνης της Glass and Panel Cleaning Equipment καλύπτει τις ανάγκες σας.

Πίνακας: Ποσότητα Παραγωγής Απιονισμένου Νερού από Συστήματα Ρητίνης & Κατανάλωση Ρητίνης

 

Βρείτε μας...

Νερομύλου 20 & Ι. Νίκα, 13671 Αχαρνές

Τηλ. 210 2464320, Τηλ.-Fax. 210 2464323

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00

info@facility.gr

facility-iso

Χρήσιμα Links