Ποιό είναι το Λειτουργικό Κόστος των Συστημάτων Καθαρισμού

Στους πίνακες που ακολουθούν συγκρίνουμε το Κόστος Λειτουργίας Συστημάτων Καθαρισμού Φωτοβολταικών με τη Μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης (RO) έναντι αυτών με τη Μέθοδο απιονισμού (DI). Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι τα εξής:

1. Η Μέθοδος του Απιονισμού (DI) του νερού πρέπει να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις ημιεπαγγελματικών εφαρμογών όπου χρειαζόμαστε μικρές ποσότητες καθαρού νερού και το εισερχόμενο νερό είναι περίπου 100 ppm TDS και με πίεση τουλάχιστον 3 bar.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Μέθοδος της Αντίστροφης Όσμωσης (RO) υπερτερεί δίχως αμφιβολία της Μεθόδου Απιονισμού του νερού εξασφαλίζοντας πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος.

3. Αν επιδιώκετε την παραγωγή 100% καθαρού νερού, η εφαρμογή πρώτα της μεθόδου της αντίστροφης όσμωσης θα απάλλαξει το 95%-99% των αλάτων του νερού και η εφαρμογή της μεθόδου απιονισμού με ένα μικρό φίλτρο ρητίνης το υπόλοιπο 5%-1% μειώνοντας στο ελάχιστο τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό ακριβώς κάνουν τα συστήματα-μηχανήματα καθαρισμού φωτοβολταϊκών πάνελ και λείων επιφανειών RODI !

 Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικού Κόστους Συστημάτων Καθαρισμού Φωτοβολταικών Πάνελ

Βρείτε μας...

Νερομύλου 20 & Ι. Νίκα, 13671 Αχαρνές

Τηλ. 210 2464320, Τηλ.-Fax. 210 2464323

Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00

info@facility.gr

facility-iso

Χρήσιμα Links